/Wat is Lean?

Wat is Lean?

Lean draait om het creëren van maximale waarde voor de klant met een minimum aan middelen, tijd, energie en inspanning. De Lean manier van werken is een kwestie van:

 • Begrijpen wat er werkelijk gebeurt op de plek waar waarde wordt gecreëerd –ook wel de ‘gemba’ genoemd.
 • Verbeteren van de processen waarmee producten en diensten gecreëerd en geleverd worden.
 • Mensen ontwikkelen en in hun kracht zetten door middel van probleemoplossing en coaching.
 • Leiders ontwikkelen en een effectief managementsysteem opzetten.

Lean denken en doen maakt organisaties zowel innovatief als concurrerend, wat zich op zijn beurt vertaalt in een duurzame bedrijfsvoering.

Lean is een nieuwe, effectievere benadering van werk, ongeacht de aard van dat werk, de sector of de omvang van de organisatie. In een Lean organisatie zijn problemen kansen om te leren in plaats van fouten die onder het tapijt moeten worden geschoven of zo snel mogelijk moeten worden rechtgezet. Managers fungeren als coaches; ze helpen anderen bedreven te worden in het opsporen van problemen en het dagelijks doorvoeren van voortdurende verbeteringen.

Lean leiders creëren een managementsysteem dat een nieuw soort betrokkenheid ondersteunt bij het echte werk dat moet worden uitgevoerd. Daarbij gaan ze uit van de manier waarop het werk op dit moment wordt gedaan, niet van hoe de organisatie en haar teams het ergens in de toekomst hopen te doen. Planet Lean (en het Lean Global Network) wil mensen en organisaties er wereldwijd toe aanzetten om Lean principes en werkwijzen over te nemen.WAT LEAN NIET IS

 • Een middel voor personeelsreductie (‘lean = mean’)
 • Een serie tools: 5S, kaizen-evenementen, value-stream maps, visueel management, metrieken, dashboards, A3 etc.
 • Een programma (efficiency, procesverbetering, prestatiemanagement, management by objectives, kostenreductie, Six Sigma etc.) dat door het management, buitenstaanders of interne deskundigen wordt opgelegd aan de mensen die het werk doen (en dus de waarde creëren).
 • Iets wat alleen toepasbaar is op productie of operationele activiteiten.
 • Training voor certificeringen en ‘belts’.
 • Reglementering door middel van standaard werk.


LEAN DENKEN EN DOEN: DEFINITIE VAN HET LEAN GLOBAL NETWORK

Lean denken en doen is de uitdaging aangaan om meer waarde te voor elke klant en meer welvaart voor de samenleving te creëren door:

 • Respect te tonen voor mensen door ze zodanig te ontwikkelen dat ze hun werk voortdurend verbeteren door middel van probleemoplossing.
 • Te focussen op het werk en dat voortdurend te verbeteren.
 • Verspilling – in de vorm van tijd, menselijke inspanning, ongevallen, voorraad, kapitaal, ruimte, defecten, herstelwerk etc. – tot een minimum te beperken of weg te werken.
 • Te onderzoeken welk type managementgedrag en -systeem er nodig is om de organisatie te verbeteren en te transformeren.


OM TE VERBETEREN (OF TE TRANSFORMEREN), MOET EEN ORGANISATIE NADENKEN OVER

 • Doel: welke waarde voor klanten?
 • Proces: hoe kunnen we voortdurend verbeteren?
 • Mensen: hoe kunnen we medewerkers respecteren, ontwikkelen en motiveren?

Afstemming tussen doel, proces en mensen is de centrale taak van het management.WAT IS EEN LEAN TRANSFORMATIE?

 • Bedrijfstransformatie is het proces waarbij het businessmodel van een organisatie in de richting van een gewenste toekomstige toestand beweegt.
 • Voor een Lean transformatie moet een organisatie een nieuwe manier van denken en doen aanleren, waarbij niet de implementatie van een reeks stappen of oplossingen centraal staat, maar het beantwoorden van cruciale vragen over doel, proces en mensen.

Bekijk deze video over het Lean transformatiemodel van LGN, verteld door John Shook.