/Lean en de stad

Lean en de stad

DOOR ANDERE OGEN GEZIEN – Een nieuw interview in onze serie over hoe Lean van buitenaf wordt gezien. Deze maand praten we met een stadsstrateeg om te kijken of en hoe Lean kan bijdragen aan de transformatie van onze steden.Geïnterviewde: Boyd Cohen, stads- en klimaatstrateegRoberto Priolo:  Waarom is het zo belangrijk dat de wereld inziet dat we onze steden moet veranderen?

Boyd Cohen: Steden zijn misschien wel het laatste ‘strijdtoneel’ waarop we moeten bijsturen om de grootste mondiale uitdagingen — bevolkingsgroei, klimaatverandering en ongelijkheid – aan te pakken. We hebben momenteel te maken met de grootste migratiestroom in de geschiedenis van de mens; elke week verhuizen er 1,3 miljoen mensen naar steden. Maar wat voor toekomst staat hen te wachten?

RP: U schreef over steden die zich als Lean start-ups gedragen – hoe zijn de principes van Lean start-ups toe te passen op het besturen en organiseren van een stad?

BC: Ik denk dat Lean benaderingen van stedenbouw en cocreatie van burgers cruciaal zijn voor de transformatie van onze steden. Burgers hebben steeds meer middelen in handen om te kunnen bijdragen aan de oplossing, van FabLabs en collectieve werkplekken tot communicatie- en organisatie-instrumenten. Ik heb hier uitgebreid over geschreven in mijn nieuwe boek, The Emergence of the Urban Entrepreneur. Steden moeten nieuwe innovatievormen omarmen, zich openstellen voor ontwerpdenken en voor ideeën van Lean start-ups zodat ze die snel kunnen toetsen (en eventueel onwerkbaar bevinden) en uiteindelijk succesvol kunnen zijn. Alleen dan heeft het misschien zin om een oplossing naar de hele stad of naar andere steden op te schalen.

RP: Een voorbeeld van een start-up experiment is wat veel Amerikaanse steden met fietspaden doen. In plaats van miljoenen in nieuwe infrastructuur te investeren, testen ze ze eerst door simpelweg fietsstroken op het asfalt te verven en pylonen te plaatsen. Kun je ons meer voorbeelden geven? Zijn er principes uit het traditionele Lean gedachtegoed die volgens jou goed toepasbaar zijn op steden?

BC: Veel stadsstrategen noemen pop-ups als voorbeeld van de Lean aanpak in steden. Pop-ups zijn kortetermijnexperimenten in steden die bedoeld zijn om te testen hoe burgers reageren en zich gedragen als ze met nieuwe ideeën in aanraking komen. Er zijn pop-up parken, pop-up transitopties, pop-up markten en veel meer. Hoewel dit heel dicht bij Lean ligt, zit het verschil erin dat veel van deze projecten niet met echt ontwerpdenken beginnen, waarbij de stad eerst empathie probeert te creëren voor de behoeften van burgers en duidelijke problemen probeert te identificeren die creatieve oplossingen behoeven. Vaak zijn het creatieve ideeën die uit de stad zelf voortkomen. Ik denk dat we in de toekomst bij stadsbesturen meer commitment zullen zien aan de principes van Lean start-ups en ontwerpdenken als manieren om het runnen van een stad, de betrokkenheid van burgers en cocreatie opnieuw uit te vinden. Dat zal variëren van het ontwikkelen van empathie tot het toetsen van hypotheses en het gezamenlijk creëren van oplossingen. Ik denk ook dat we zullen zien dat meer burgers het voortouw nemen bij Lean initiatieven in hun buurten (en niet alleen cocreëren met steden).

RP: Welke bijdrage kan Lean denken leveren aan de verbetering van onze steden?

BC: Historisch gezien kostte de verandering van steden altijd heel veel tijd (decennia). Het tempo van verandering versnelt en steden moeten veel sneller kunnen reageren. Maar ze beschikken niet over onbeperkte middelen. In feite zijn hun middelen beperkt (financieel althans), terwijl ze meestal te maken hebben met een groeiend aantal inwoners en toenemende druk op de infrastructuur. Dit vraagt om experimenteren, innoveren en het toepassen van nieuwe denkwijzen in steden. Het enige middel dat steden in overvloed tot hun beschikking hebben, is het innovatieve vermogen van hun burgers. De vraag is hoe zij zodanig van dat middel gebruik kunnen maken dat het ten goede komt aan het algemeen welzijn.

RP: Lean wordt vaak toegepast op stadsbeheer. Het beroemdste voorbeeld is misschien wel het Australische Melbourne, maar er zijn ook andere voorbeelden. In welke andere scenario’s en Lean omgevingen kan Lean worden toegepast? Hoe maken we de overstap van Lean in het stadsbestuur naar Lean steden?

BC: Zoals ik al eerder zei denk ik dat Lean, of in ieder geval elementen van Lean, in de vorm van pop-up projecten nu al wordt omarmd in steden over de hele wereld. Toch valt er nog veel meer te doen. Wat bestuur betreft zijn steden de beste organisatievorm om Lean denkbeelden op toe te passen omdat stadsbestuurders en gekozen bestuursleden het dichtst bij hun electoraat staan. Dat leent zich voor veel grotere betrokkenheid, interactie en empathie. Burgemeesters wonen in dezelfde stad als hun burgers en ervaren dezelfde problemen (of in ieder geval veel daarvan) als elke andere burger.Boyds boeken Climate Capitalism en The Emergence of the Urban Entrepreneur zijn hier aan te schaffenDE GEINTERVIEWDE

Boyd Cohen is stads- en klimaatstrateeg. Hij is coauteur van Climate Capitalism: Capitalism in the Age of Climate Change en The Emergence of the Urban Entrepreneur: How the Growth of Cities and the Sharing Economy Are Driving a New Breed of Innovators.  Op dit moment is Boyd Deputy Director of Research en Professor of Entrepreneurship and Strategy aan de ADEA Business School in Barcelona, en joint professor aan de Universitat de Vic.