/Een alliantie die Lean capaciteiten naar Singapore brengt
LGN-and-SIT-have-a-partnership-to-bring-lean-skills-to-Singapore

Een alliantie die Lean capaciteiten naar Singapore brengt

Een alliantie die Lean capaciteiten naar Singapore brengt

LGN-and-SIT-have-a-partnership-to-bring-lean-skills-to-Singapore

Thema-artikel – Vorig jaar ging het Lean Global Network een partnerschap aan met het Singapore Institute of Technology om lokale kleine en middelgrote ondernemingen Lean capaciteiten bij te brengen. Al doende ontdekten we een alternatieve benadering van academisch onderwijs.

 

Tekst: Jikku Mohan en René Aernoudts met Arthur Poh

           

In 2013-2014 keken wij als Lean Global Network in het kader van onze pogingen om onze impact wereldwijd te vergroten met grote belangstelling naar Zuidoost-Azië. Singapore verscheen direct in beeld als een zeer aantrekkelijke uitvalsbasis van waaruit we onze Lean invloed in de regio konden versterken; Singapore is strategisch gelegen, zakelijk georiënteerd en kosmopolitisch.

Toen we op zoek gingen naar mogelijkheden om ons in Singapore te vestigen, kwamen we erachter dat de Singaporese overheid te kampen had met een groot sociaal en economisch probleem dat de toekomstige groei van de stadstaat zou kunnen belemmeren: er was een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van een laag geboortecijfer en een vergrijzende bevolking.         

Om de negatieve gevolgen van dit arbeidsmarktprobleem te beperken, introduceerde het Singaporese Ministry of Manpower in oktober 2015 het Lean Enterprise Development Scheme (LED), dat een extra impuls moet geven aan het concurrentievermogen van het Singaporese midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB in Singapore is grotendeels in handen van en wordt beheerd door lokale bewoners; expats spelen een veel minder grote rol.

In de loop der jaren zijn er al veel door de overheid gesponsorde initiatieven genomen om de innovatie- en productiecapaciteit van Singaporese bedrijven te verhogen (sommige dateren al uit de jaren zeventig), maar men slaagde er niet in duurzame resultaten te behalen. De overheidsstrategie bleek vooral prestatiegericht, met een sterkere focus op KPI’s dan op het ontwikkelen van capaciteiten op de werkvloer (de enige manier om de duurzaamheid van resultaten te waarborgen). Bovendien waren deze inspanningen vooral gericht op productie en engineering.

De LED-regeling markeerde duidelijk een verschuiving in de aanpak van de overheid: zij wilde hiermee capaciteiten binnen het MKB gaan ontwikkelen, met de nadruk op de dienstensector. Dit klonk natuurlijk als een geweldige kans voor ons bij het Lean Global Network; we zouden onze invloed niet alleen in een heel land kunnen laten gelden, maar ook het MKB een alternatieve manier van werken kunnen bieden. Bij onze verspreiding van Lean denken en doen staat immers altijd de ontwikkeling van capaciteiten centraal.

Tijdens onze zoektocht naar een lokale partner (we wisten vanaf het begin dat we de meeste vooruitgang zouden boeken als we een lokale organisatie vonden die ons wegwijs maakte in de complexiteiten die het starten van een nieuw initiatief op een nieuwe locatie onvermijdelijk met zich meebrengt) stelde de overheid ons voor aan het Singapore Institute of Technology (SIT).

Het SIT is een pas opgerichte universiteit die ernaar streeft om naast theorie ook praktische vaardigheden te onderwijzen aan afgestudeerden die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Hun Learning Enterprise Model, dat zich richt op het trainen van bedrijven om samen oplossingen te creëren voor hun dagelijkse zakelijke problemen, sluit aan bij onze eigen verspreidingswijze van Lean. Onze missie leek inderdaad onmiddellijk veel overeenkomsten te vertonen met die van het SIT – niet alleen mensen in staat stellen om hun organisatie te transformeren door hun praktische vaardigheden bij te brengen, maar ook Lean beoefenaars aanmoedigen om samen te komen en hun ervaringen te delen (bijvoorbeeld via de jaarlijkse Lean Summit die het SIT organiseert).

Zo gingen het Lean Global Network en het Institute of Technology in Singapore ongeveer een jaar geleden een driejarig partnerschap aan om vakbekwaamheid te ontwikkelen en het MKB te ondersteunen door Lean leiders op te leiden. We hebben onze visies naast elkaar gelegd en inmiddels een gezamenlijke missie geformuleerd: Verschil maken voor Singapore.

MOU-signing-ceremony-in-Singapore-with-Jim-Womack

Een nieuw model voor de academische wereld?

Het eerste resultaat van dit nieuwe driekoppige partnerschap – tussen het LGN, het SIT en Singaporese bedrijven – was de oprichting van het Lean Transformation Innovation Center (LTIC). Het doel hiervan is:

  • de bedrijven die aan het programma deelnemen helpen duurzame bedrijfsresultaten te behalen;
  • de capaciteiten van hun medewerkers ontwikkelen om voortdurende verbetering mogelijk te maken;
  • de capaciteiten van het SIT bevorderen om de toekomstige arbeidsmarkt van Singapore verder te ontwikkelen.

De academische wereld wordt vaak bekritiseerd omdat ze te sterk de nadruk legt op de theorie en grotendeels voorbijgaat aan de praktijk. Toen ons experiment met het SIT begon, werd ons al snel duidelijk dat we universiteiten een potentieel ander model zouden kunnen bieden om met de industrie te communiceren en kennis te verspreiden.

Samen met het SIT heeft het LGN veel activiteiten opgezet die Singapore en zijn economie ten goede kunnen komen, van workshops tot summits. We hebben zelfs plannen om een Learning Lab voor scholieren op te zetten! Maar de kern van ons werk is de gezamenlijke ontwikkeling van het Lean Skills Development Program (grotendeels gebaseerd op het Lean Practitioner Program van het LGN).

Het vijf maanden durende programma geeft deelnemers een theoretisch overzicht van het ‘Lean kennisbestand’, waarna deze kennis praktisch wordt toegepast bij bedrijven om in te spelen op reële zakelijke behoeften. Hiermee willen wij een substantiële verbetering van de prestaties van de bedrijven bereiken en sleutelfiguren binnen de bedrijven ontwikkelen, zodat onze inspanningen ook in de toekomst vruchten blijven afwerpen. In het eerste jaar van dit partnerschap hebben we samengewerkt met een tiental Singaporese bedrijven, waaronder het Mount Alvernia Hospital, het NTUC Volwassenenopleidingscentrum, noedelfabrikant TSK, garage Motor Edgevantage en polystyreenhars-fabrikant TPSC.

Maar er is meer: als we een bedrijf bezoeken, nemen we ook docenten van het SIT mee. Zo kunnen ook zij kennismaken met de praktische kant van Lean en die vervolgens aan hun studenten doorgeven.

Maar dit wil niet zeggen dat het Lean Global Network hier niet ook van leert. Het Lean Skills Development Program wordt verzorgd door coaches van vier van onze instituten – het Lean Enterprise Institute in de Verenigde Staten, Lean Enterprise Australia, het Lean Management Instituut in Nederland en het Instituto Lean Management in Spanje – en dit is voor ons een geweldige leermogelijkheid.

Het is voor ons heel nuttig om onze ervaringen als individuele instituten met elkaar te delen en onze aanpak naast elkaar te leggen om samen iets voor en met organisaties te creëren. Het feit dat we dit kunnen doen met een gelijkgestemde partner met wie we een bijzondere relatie hebben opgebouwd, maakt het nog leuker en effectiever.

Het SIT is in onze ogen een unieke universiteit – we vinden het een eer om ermee samen te werken. We raden het academische instellingen over de hele wereld aan om te leren van de manier waarop het SIT kennis ontwikkelt en deelt. Door training op de werkplek en de ontwikkeling van praktische vaardigheden in curricula op te nemen zou een leemte in het huidige aanbod van de meeste universiteiten worden opgevuld en zouden zowel voor studenten als de maatschappij betere resultaten kunnen worden geboekt.

Dit is wat we in Singapore hopen te bereiken. We laten u weten hoe ons experiment uitpakt.

Commentaar van John Shook

JohnShookcopy

Tijdens onze reeks verkenningsbezoeken aan Singapore om potentiële partners te ontmoeten waren we er nog niet zeker van met welk type organisatie we graag wilden samenwerken. We waren alleen vastbesloten een organisatie te vinden die bereid was om experimenten uit te proberen die zowel aan onze als aan hun eigen leerbehoeften voldeden. Het kon een bedrijf, een overheidsinstantie of een universiteit zijn. Uiteindelijk kwam het Singapore Institute of Technology niet alleen als enthousiast naar voren, maar bleek het ook een gelijkgestemde organisatie; onze gezamenlijke doelstellingen en aspiraties hebben onmiskenbaar geleid tot een ‘huwelijk’ dat, naar wij hopen, een positieve impact zal hebben op Singaporese bedrijven.

Zoals alles wat we bij het LGN doen, is dit een experiment – een veelzijdig experiment. Het gaat over de manier waarop wij als netwerk een heel land (en daarmee een regio) kunnen ondersteunen, over de manier waarop wij kleine en middelgrote bedrijven kunnen helpen, die wereldwijd het grootste deel van het bedrijfsleven vormen, en, misschien wel het allerbelangrijkste, over hoe wij op een effectieve manier met universiteiten kunnen samenwerken.

We vinden het vooral goed dat het SIT als universiteit sterk gefocust is op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Dit is volledig in lijn met waar wij voor staan. Van oudsher hebben wij altijd de waarde van ervaringsleren benadrukt – van leren door te doen. Als Lean Community hebben we in de loop der jaren geleerd dat de impact van wat we doen alleen kan worden afgemeten aan wat er gebeurt nadat wij van het toneel verdwijnen – en dat duurzaamheid onmogelijk is als een organisatie niet het vermogen tot Lean denken ontwikkelt. Dus, in de wetenschap dat we Lean transformaties op afstand niet volledig en voortdurend kunnen ondersteunen en dat onze tijd met de bedrijven die deelnemen aan het programma beperkt is, hebben we ons van meet af aan ingespannen om zo veel mogelijk duurzaamheid in het trainingsprogramma in te bouwen. En dat betekent dat we tegelijkertijd Lean vaardigheden in bedrijven en op de universiteit moeten ontwikkelen.

Het belangrijkste aspect van ons experiment met het SIT is naar mijn idee: samenwerking met een academische instelling om bedrijven praktische Lean kennis en vaardigheden bij te brengen die hen beter op de toekomst voorbereidt.

THE AUTEURS

Jikku-Mohan

Jikku Mohan is Product and Services Strategy Manager at the Lean Enterprise Institute in Cambridge, MA.

Arthur-Poh

Arthur Poh Heo Tat is the Director of the Technology, Innovation & Enterprise Division at Singapore Institute of Technology.

Aernoudtscopy

René Aernoudts is the President of the Lean Management Instituut in the Netherlands.