De Lean sluiting van Toyota Australia

Womacks Yokoten – Op 3 oktober zal Toyota zijn productieactiviteiten in Australië beëindigen. Maar van de manier waarop deze transitie wordt gemanaged – zo Lean mogelijk – kunnen we allemaal veel leren. Tekst: Jim Womack, oprichter en senior adviseur Lean Enterprise Institute

Blijf in de pas

WOMACKS YOKOTEN – Effectief dagelijks management is voor de meeste organisaties nog steeds lastig. Maar zo lang lijnmanagers problemen niet direct oplossen op het moment dat ze ontstaan en de aanpak ervan uitstellen of delegeren, blijftfundamentele stabiliteit onbereikbaar.

De man van de antwoorden

WOMACK'S YOKOTEN - De meeste mensen hebben de instinctieve neiging om eerder met antwoorden en oplossingen te komen dan om vragen te stellen. In de Yokoten van deze maand adviseert Jim Womack hoe we deze neiging kunnen onderdrukken en coaches kunnen worden.