Womack's Yokoten By: Jim Womack

De man van de antwoorden

WOMACK'S YOKOTEN - De meeste mensen hebben de instinctieve neiging om eerder met antwoorden en oplossingen te komen dan om vragen te stellen. In de Yokoten van deze maand adviseert Jim Womack hoe we deze neiging kunnen onderdrukken en coaches kunnen worden.

Back to Top
   Comment