Womack's Yokoten By: Jim Womack

Blijf in de pas

WOMACKS YOKOTEN – Effectief dagelijks management is voor de meeste organisaties nog steeds lastig. Maar zo lang lijnmanagers problemen niet direct oplossen op het moment dat ze ontstaan en de aanpak ervan uitstellen of delegeren, blijftfundamentele stabiliteit onbereikbaar.

Back to Top
   Comment